Tietosuojaseloste

Päivitetty: 04.03.2022

Me Mukifyssa pidämme hyvää huolta kaikesta asiakkaistamme keräämästämme ja saamastamme tiedosta. Mahdollistamme myös asiakkaille pääsyn omiin tietoihinsa sekä tulla unohdetuksi.

Käyttääkseen Mukifyn palveluita asiakkaan on hyväksyttävä tässä tietosuojaselosteessa kuvatut tiedonkeruun sekä -käsittelyn keinot. Tämä hyväksyminen varmistetaan ja kirjataan järjestelmiimme ylös palvelun käytön yhteydessä.

Mukify tallentaa ja säilyttää seuraavanlaisia tietoja:

 • tietoa palvelun käytöstä
 • käyttäjien itsensä antamaa tietoa
 • analytiikan avulla johdettavaa tietoa

Tietosuojasi on meille tärkeä asia.

1. Rekisterinpitäjä

Mukify Oy
Kirkkokatu 9 A 18
70100 Kuopio
Finland

Y-tunnus: 3192280-9

Lisätietoja tietojen käsittelystä ja tietosuojasta saat asiakaspalvelustamme support@mukify.com.

2. Mitä tietoja Mukify kerää?

Käyttäjän itse antamat tiedot, kuten:

 • Yhteystiedot (nimi, sähköpostiosoite)
 • Markkinointiviestiluvat
 • Toivelistan tuotteet
 • Kokoelman tuotteet
 • Lisätiedot kokoelman tuotteisiin liittyen, kuten tarkempi tuoteversio ja käyttäjän omat muistiinpanot

Palveluiden käytöstä havaitut tiedot, kuten:

 • Selaus- ja käyttötiedot
 • Päätelaitteen tunnistetiedot

Käyttäjä itse (asiakas) on pääsäntöinen tietojen lähde. Voit nähdä omistamasti tiedot omalta asiakastililtäsi ja sinulla on mahdollisuus hävittää kaikki itseesi liittyvät tiedot.

3. Kuka voi käsitellä tietojani?

Mukifyn järjestelmiin on pääsy vain Mukifyn työntekijöillä, jotka ovat sitoutuneet käsittelemään tietoja erityisellä huolellisuudella. Emme käytä hyväksi asiakkaan luottamusta. Asiakastietojen käsittely vaatii Mukifylla aina salasanatunnistuksen.

Esimerkiksi säilytystä, analytiikka ja markkinointia varten saatamme siirtää tietoja kolmansille osapuolille. Nämä ovat aina valitsemiamme luotettavia tahoja, joiden kanssa meillä on kattavat tietosuoja- ja tiedonkäsittelysopimukset. Yhteistyökumppaneillamme ei ole lupaa käyttää tietoja omiin tarkoituksiinsa tai jakaa niitä eteenpäin.

4. Mihin tietojani käytetään?

 • Asiakaspalveluun
 • Palvelun toimintojen kehittämiseen
 • Tilastointiin
 • Väärinkäytösten estämiseen
 • Paremman ja henkilökohtaisemman sisällön tuottamiseen ja kohdentamiseen

5. Ovatko tietoni turvassa?

Mukifyn asiakastiedot säilytetään salattuina ulkopuolisen palveluntarjoajan konesaleissa. Tietokantoihin pääsy on rajoitettu. Noudatamme 25.5.2018 voimaan tulleen EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksia ja valvomme asiakastietoihin pääsyä.

Suurin yksittäinen tietoturvariski asiakastietojesi suhteen on asiakastilisi salasana. Älä luovuta salasanaasi ulkopuolisille ja pyri käyttämään mahdollisimman vahvaa salasanaa.

6. Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Säilytämme tietoja sen aikaa, kun niitä tarvitsemme tässä tietosuojaselosteessa mainittuja käyttötarkoituksia varten. Epäaktiiviset asiakastilit poistamme viimeistään kymmenen vuoden kuluttua viimeisimmästä tilitapahtumasta. Joitain tietoja saatamme säilyttää pidempään, mikäli laki sitä edellyttää.

Asiakkaan niin halutessa hänen henkilötietonsa voidaan poistaa. Tämän jälkeen asiakasta ei voida enää tunnistaa eikä näin tuhottuja tietoja voida palauttaa. Asiakastietojen poistamiseksi pyydämme olemaan yhteydessä asiakaspalveluumme support@mukify.com.

7. Sinun oikeutesi asiakkaana

Pääset tarkastelemaan ja muokkaamaan suoraan tietojasi palvelun asiakastilisivun kautta.

 • Pääsy katselemaan antamiasi tietoja ja muuttamaan niitä.
 • Poistamaan kokoelmat ja toivelistat sekä käyttäjätiedot ja tulla kokonaan unohdetuksi.
 • Liittyä ja poistua uutiskirjelistalta.

Pyydettäessä saat meiltä jäljennöksen sinua koskevista tiedoista, jotka Mukifylla on hallussaan. Tietojen käsittely ja säilytys perustuvat aina antamaasi suostumukseen. Tarvittaessa voit pyytää meitä oikaisemaan sinua koskevia tietoja ja tietyin edellytyksin pyytää rajoituksia sinua koskevien tietojen käsittelyyn. Oikaisupyynnöt pyydämme lähettämään asiakaspalveluumme support@mukify.com.

8. Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Tietyt välttämättömät tiedot välittyvät kolmansille osapuolille automaattisesti markkinoinnin mahdollistamiseksi.

Kolmansille osapuolille välitetään vain palvelun toteutumisen kannalta välttämätön tieto, eikä näillä palveluntarjoajilla ole oikeutta käyttää tietojasi omiin tarkoituksiinsa. Tiedot siirtyvät aina salatun yhteyden kautta.

9. Mukifyn oikeus tämän tietosuojaselosteen muokkaamiseen

Pyrimme kehittämään palveluitamme jatkuvasti ja tarjoamaan käyttäjillemme paremman asiakaskokemuksen. Tämän seurauksena joitakin palveluita ja toiminnallisuuksia saattaa tulla lisää tai ne voivat muuttua, jolloin päivitämme tätä selostetta tarpeen mukaan. Lainsäädännön muutokset saattavat myös asettaa tarpeita muuttaa tai tarkentaa tämän selosteen osia.

Mikäli tarvetta merkittäville muutoksille ilmenee, ilmoitamme niistä asiakkaillemme erikseen.

10 Jäikö kysyttävää?

Ota yhteyttä asiakaspalveluumme sähköpostilla support@mukify.com.